Публикации

България под турско-еврейско робство (ХIV-ХIX в.)

България под турско-еврейско робство (ХIV-ХIX в.) След падането на Търново през 1393 г. борбата срещу турските поробители продължила. Фактически от турското нахлуване на Балканите в 1352 г. до Освобождението през 1878 г. съпротивата не преставала. Първите 50 години от османското нахлуване били най-кървавите и българите дали най-много жертви във войните с турците. Тази героична саможертва на българите спасява до голяма степен Източна Европа от опасността да попадне под турска власт, тъй като задържа турците по-дълго време на Балканския полуостров в стремежа им да овладеят и подчинят новите територии. По време на турското робство българите вдигат 14 големи въстания и участват в над 50 похода на християнски държави срещу турците. По-важни от тези събития са: – походът на воеводата Стефан Елеазар в 1402 г. – въстанието на Шишмановци в 1405 г. – въстанията на богомилите в 1413 г. – походите на Владислав III Варненски в 1443-1444 г. – походите на Георги Кастриот (Скендер бег) 1443-146…