Ето кои са предателите гласували за SETA - Радио 42 България

Ето кои са предателите гласували за СETA - Радио 42 България

ТЕ СА НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ  И ЗАТОВА СПОРЕД НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС  ЗАСЛУЖАВАТ ЕДИНСТВЕНО  ЗАТВОР

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

 Раздел II
Предателство и шпионство

  Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9.

 Чл. 105. (1) Който се постави в услуга на чужда държава или на чужда организация, за да й служи като шпионин, ако не е извършил деяние по предходния член, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

 

 ТЕ НАРУШИХА И КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , КАТО се отказаха от суверенитета на страната ни без някой да ги е упълномощавал. За такова предателство По времето на българските владетели наказанието е било СМЪРТ.

КОНСТИТУЦИЯ

 

Глава първа

ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1.

 (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

И за да не сме голословни да посочим какво произлиза от подписването на това споразумение. CETA

Коментари

Популярни публикации от този блог

Теория на българският физик Стоян Съргойчев за супер гравитацията и структурата на материята.

Рекет, побой, продажба на имоти без знанието на собствениците им в Дупница или "Братя Галеви-2"

Нива на програмиране в проект Монарх на отрепките-сектанти илюминати